Към съдържание

Решения за данни

Стойност на вашите данни

Отворени данни

Ваша собствена платформа с Отворени данни с няколко клика

Използвана от британското, американското и френското правителства , платформата CKAN Open Source ви позволява:

 • Персонализиране с няколко клика
 • Автоматично съотнасяне на вашите набори от данни на Etalab (френска Open Data платформа)
 • Достъп до различни инструменти за визуализиране на данни
 • Ползване на APIs за повторно използване на данните
 • Съобразяване с Европейската директива относно ползването на информация от публичния сектор (Директива 2003/98/EC, известна като 'PSI Directive')

View published data

Create your instance

Illustration Open Data

Голяма информация

Обединете вашите източници на данни за оптималното им изполване
Illustration Big Data

Инфраструктура за обединяване на данни за обработка на големи обеми от информация :

 • Лесно интегриране на всеки тип данни
 • Контролиране на достъпа до вашите данни
 • Generic API за повторно изполване на вашите данни
 • Неограничено опериране в реално време
За контакт

Смарт данни

Свържете и дайте смисъл на вашите данни

Създайте екосистема, основа на вашата смарт-територия, чрез свързване на вашите бизнес приложения :

 • Свържете вашите данни с национални, европейски и международни хранилища (ISO, Eurostat, INSEE …)
 • Създайте и свържете вашите семантични модели на данни
 • Управлявайте фино правата за достъп до вашите данни
 • Ползвайте generic API и сложни инструменти за заявка
За контакт
Illustration Smart Data