Към съдържание

Управление

Сдружение Ozwillo има Борд на директорите, включващ различни състави, представляващи потребителите, доставчиците на услуги и инвеститорите

Борд на директорите

Photo Hervé Rasclard

Hervé Rasclard

Председател

Основател на Съвета за развитие MNM, генерален представител на FIRIP

Photo Sophie Houzet

Sophie Houzet

Генерален представител

Инициатор на проект OASIS

Photo Alfons Bateller

Alfons Bataller

Заместник председател

Директор на Blau Advisors и доставчик на услуги за публични администрации, партньор по европейския проект OASIS

Photo Francis Kuhn

Francis Kuhn

Секретар

Директор на SICTIAM - обединение на публичните управи от района на Средиземноморските Алпи

Photo Yannick Louvet

Yannick Louvet

Касиер

Ръководител на проекта в Atol - партньор по европейския проект OASIS

Photo Daniel Belon

Daniel Belon

Заместник директор на FNCCR

Членове

Юридически лица

Emmanuel Vivé
Adico
Erwan Kerzreho
Smile
Luc Chambonnet
Commune de Valaurie
Thierry Bénita
atReal

Физически лица

Jean-Claude Millet
Benoit Orihuela
Bruno Thuillier