Anar al contingut

La infraestructura base de
su
Smart Territory

Una solució de suport modular de la seva innovació

Valorar les seves dades

El control i l’explotació de les seves dades són qüestions clau.

Sigui Obert, Gran, Intel·ligent, Compartit, Vinculat, els hi donem sentit a les seves dades i li proposem eines per a explotar-les fàcilment..

Solucions de dades

Promoure les seves aplicacions

La visibilitat i l’accés en mobilitat per a les seves aplicacions són factors clau per a la seva adopció.

Faci les seves aplicacions comunicatives i accessibles per als usuaris amb pocs clics a través d’un portal personalitzable.

Portal de solucions

Impulsi els seus projectes

Des de la idea de la comercialització, acceleri i asseguri l’exposició en el mercat.

Beneficiïs de les dades compartides per a desenvolupar noves aplicacions, i del suport de comercialització.

Solucions de projectes

Ozwillo has been selected in the « Co-creation for growth and inclusion » H2020 program, among the SOCATEL consortium.

Logo program H2020

SoCaTel will cater to the needs of the growing ageing populations in Europe by overall improving the accessibility, responsiveness, efficiency and transparency of social and care services, focusing on long-term care.

SoCaTel will create, implement and pilot a multi-module/multi-stakeholder platform, which fosters ageing-in-place in a friendly environment and community.

This platform, based on past project results such as OASIS and its open government platform Ozwillo, will facilitate end-users’ free choice of government and non-government long-term care services according to their needs, and will empower citizens’ voices and their representatives to champion their causes.

Users, public services and innovators will collaborate throughout the process, from design through to development and testing, and onto implementation – facilitating the co-creation of novel services to address emerging needs and opportunities, while encouraging bottom-up innovation.

SoCaTel will use governmental and private data sources, via links to platforms such as UniversAAL and PERLIS elderly supervision system, thus also creating additional business opportunities.

The SoCaTel approach and platform will be piloted in 4 countries, involving service users, government authorities, universities and the private sector Spain, Finland, Hungary and Ireland, thus covering different welfare state models and addressing different challenges and cultural settings.

SoCaTel puts forward solid frameworks for co-creation, impact assessment, ethics and change management, promoting a smooth introduction of co-creation approaches into public administration.

The outputs of the project will be a range of services co-created during the pilots and ready to be deployed. The SoCaTel technological platform will be released as open source, facilitating its uptake by public authorities across Europe, as well as creating business opportunities to the SoCaTel SMEs and to third parties.

Logo Blau Advisors
Logo Cyric
Logo Dublin
Logo Fontys
Logo Yliopisto
Logo Health Service
Logo Kaupunki
Logo Everis
Logo Szarvas
Logo Universitat Roviera
Logo Vilanova
Logo Fundacion Once

L’ètica + d’Ozwillo

  • Ozwillo és una fàbrica de bé comú de models de dades semàntiques i dades reutilitzables editables por qualsevol. Els models de dades estan publicats sota la llicència LGPL.
  • Ozwillo té una governança oberta que representa la societat, un col·lectiu d’organitzacions públiques, privades o individuals, permetent a qualsevol preservar la seva llibertat, independència i a contribuir al enriquiment de la seva infraestructura.
  • Ozwillo és una tercera part de confiança, garanteix l’ús raonable dels bens comuns de dades i els seus models, així com la confidencialitat de les dades personals i la lliure competència de les aplicacions proposades.
  • La infraestructura d’Ozwillo, composada pel motor de dades, portal i el seu sistema de seguretat, està publicada a Open Source on Github, obert a la contribució.

Una comunitat per a aprofitar la creativitat

Logo Ibaysoft
Logo Blau Adivors
Logo Open Wide
Logo Atol C&D
Logo FNCCR
Logo Groupe Archer
Logo SICTIAM