İçeriğe git

Ortak Kaynakların Doğuşu

Açıklıktan ortak kaynakların oluşumuna

Oasis - The Ozwillo platformunun temelini teşkil eden AB projesi

Projenin kökeni

Ozwillo, altyapısının ilk teknik ve hukuki unsurlarının oluşturulmasını sağlayan bir AB projesi olan OASIS'in ürünüdür.

OASIS adlı AB projesi, 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Kamu hizmetlerinde bulut bilişime doğru adlı 2007-2013 dönemi Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı kapsamında ilan edilen bir çağrı neticesinde desteklenmeye hak kazanmıştır."

Çağrının amacı, kamu kurumlarının bulut bilişime ve birlikte çalışabilirliğe yönelimini destekleyerek daha verimli kamu hizmetlerinin geliştirilmesidir.

The pilars of the call for proposal Proje teklif çağrısında geçen başlıca sac ayakları

 • Siloların yıkılması
 • Servislerin açılması ve tekrar kullanımı
 • Yeni bir mimari oluşturulması
 • Büyük ölçekli demonstrasyon

Projenin ürettiği sonuçlar

 • Github'da yer alan açık kaynaklı bir proje olarak yayınlanan bağlantılandırılmış verilere dair bir ağ ve güvenli altyapı
 • Konusunda ihtisaslaşmış bir firma tarafından test edilmiş güvenli bir altyapı
 • Altyapı sayesinde veri paylaşımı yapan, SaaS moduna dönüştürülmüş iş amaçlı veya halka yönelik 23 uygulama
 • 15.000'den fazla veri paylaşımı yapan 2700 kullanıcıyı temsilen uygulamaları kullanan 1800'ün üzerinde kayıtlı kuruluş
 • Bir iş modeli
6 ülkeyi (İngiltere, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Türkiye ve Fransa) ve 5 pilot bölgeyi bir araya getiren Avrupa'da emsali bulunmayan bir proje

Proje ortakları

 • Pôle Numérique association, Fransa
  Conception and coordination of the project
 • Torino Politeknik Üniversitesi, İtalya
  Architecture of the infrastructure
 • Atol C&D ve Open Wide şirketleri
  Mimari ve altyapının geliştirilmesi
 • atReal (Fransa), David Holding (Bulgaristan) ve Blau Advisors (İspanya) şirketleri
  Uygulama sağlayıcılar
 • Torino Vilayeti (Italy) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(Türkiye)
  Pilot bölgeler
 • Brunel Üniversitesi(Birleşik Krallık)
  Mahremiyet ve kişisel veri alanlarında hukuki konularda uzmanlık

OCCIware - Ulusal bir proje sayesinde inovasyonun peşinden gidin

OCCIware projesi « Bulut Bilişim ve Büyük Veri » Dijital endüstrinin kalbi, Geleceğe yatırım - Dijital Ekonominin geliştirilmesi konulu dördüncü çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır

OCCIware'in amacı « bulut üzerinde » her tür kaynağı yönetecek şekilde donatılmış resmi bir çerçeve oluşturmaktır. OCCIware projesi, tüm bilişim kaynaklarının birer çevrimiçi servis olarak modelleme, tasarım, dağıtım ve yürütülmesi için resmi bir çerçeve geliştirilmesini amaçlamaktadır

Ozwillo, OCCIware'in bir demonstrasyon aracı olacaktır

1. ölçek demonstrasyon aracı nedir?

1. ölçek demonstrasyon aracı, laboratuvar araştırma aşamasının ardından ve endüstrileşme ve pazarlama aşamasından önce gelmekte olup birinci adımı genellikle bir prototipin gerçekleştirilmesinden oluşur.

Aşağıdakilerin hayata geçirilmesi için bir demonstrasyon aracına ihtiyaç vardır:

 • Ar-Ge süreçlerinde kullanılan tasarım çözümleri " denektaşı " veya test ekipmanı ile gerçek ölçekte veya azaltılmış ölçekte demonstrasyon aracı ile doğrulama
 • Gerçek koşullara yakın bir ortamda ve doğru bir ölçekte performansın değerlendirilmesi
 • İnovasyonun ilgililiğinin ve rekabet avantajlarının kullanıma dayalı inovasyon perspektifinden demonstrasyonu

Yani, demonstrasyon aracı fizibiliteyi doğrulamak ve performansı optimize etmek amacıyla teknolojilerin uygulandığı ve denendiği bir yerdir. Ekonomik ortaklar, laboratuvarlar, çeşitli endüstriler ve bölgelerin uygulama sürecine dahil edilmesi gereklidir.

Demonstrasyon araçlarının üç ana kategorisi vardır:

 • Ürün Demonstrasyon Aracı
 • Süreç Demonstrasyon Aracı
 • İlk iki türün değerlendirilmesine yönelik olarak kullanılabilecek olan Kompleks Sistemler Demonstrasyon Aracı

Trendler ve Ozwillo Gelişim Eksenleri

Projenin ötesinde Ozwillo altyapısı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve en iyi kullanıcı deneyimini sunmak amacıyla sürekli değişim göstermektedir.

 • Kullanıcıların seçme özgürlükleri ve kendilerini yazılım şirketlerinden bağımsız tutabilmeleri için uygulama paneli zenginleştirilecektir.
 • Daha iyi bir kamu yönetimi ve katkı sağlayanların takdir edilmelerini sağlamak için halk katılımının geliştirilmesi
 • Altyapının diğer Avrupa ülkelerine de yaygınlaştırılması
 • Veri bağlantılandırılması ve tekrar kullanımını kolaylaştırıcı yeni araçlar geliştirilmesi(OCCIware)
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi
 • Yeni servis sağlayıcıların katılımını kolaylaştırmak için altyapının endüstriyelleştirilmesi
 • Günlük olarak üretilen verilerin "bir ortak mal" olma niteliğini muhafaza etmek için en doğru yönetişimin tesis edilmesi